Voorwaarden, privacy en cookies


Over ons

Algemene Voorwaarden, Privacy en cookiebeleid

Deze algemene voorwaarden en dit privacybeleid zijn van toepassing op de diensten aangeboden door de deelnemende ondernemingen van deze website (samen de “Dienstverleners”), zoals onderaan aangegeven.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de Dienstverleners niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

De Dienstverleners respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De Dienstverleners zijn de verantwoordelijken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Met deze website hopen wij, de Dienstverleners, u een vergelijkend inzicht te geven in verschillende prijzen, modellen (klein / groot), merken, toepassingen (B2C, B2B), … van producten die beschikbaar zijn.

Bereik

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke website, applicatie, service of tool van de Dienstverleners (samen de “diensten”) waar naar deze voorwaarden en dit privacybeleid wordt verwezen, ongeacht op welke manier u ze opent of gebruikt, inclusief via mobiele apparaten.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten of producten op deze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.

Via deze website, bijvoorbeeld, kunnen gegevens worden verzameld via een aanvraag- of bestelformulier. Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam, familienaam), email-adres, telefoonnummer, straat, nummer, postcode en gemeente in te vullen.

Elke deelnemende Dienstverlener kan uw gegevens gebruiken – telkens als een goede huisvader – om:

  • u zijn/haar diensten en producten te bezorgen en te verbeteren,
  • u een gepersonaliseerde ervaring te kunnen geven,
  • u te kunnen contacteren over zijn/haar diensten en producten,
  • u een vrijblijvende prijsofferte op maat te kunnen aanbieden en/of een plaatsbezoek af te kunnen spreken,
  • u zijn/haar klantenservice te kunnen aanbieden,
  • u relevante reclame, acties en promoties te kunnen aanbieden, en om
  • eventuele ongepaste activiteiten te detecteren of te onderzoeken.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Doeleinden

De Dienstverleners verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ze van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De werknemers van iedere Dienstverlener zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheidsmaatregelen

De Dienstverleners beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. In geen geval kunnen we aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Communicatie

Wanneer u email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Communicatie van derden

Wij werken samen met andere partijen (derden) die online en/of offline actief zijn in de bouw- en renovatiesector of in de media (bijvoorbeeld een krant). Deze derden maken zelf reclame (bijvoorbeeld via hun eigen website of via hun email kanalen) voor bepaalde artikelen die ook tot ons gamma kunnen behoren. Wanneer u uw persoonsgegevens nalaat bij deze derden op bijvoorbeeld een online aanvraagformulier kunnen wij deze gegevens ontvangen om u te contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte op maat, om een unieke actie of promotie aan te bieden en/of om een plaatsbezoek bij u thuis af te spreken. Wanneer u geen communicatie van deze derde wenst te ontvangen dient u zich rechtstreeks tot deze derde te richten.

Duurtijd

Wij houden uw gegevens bij zolang dit noodzakelijk is om u de diensten te bezorgen of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze voorwaarden.

Rechten

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens die worden bijgehouden. Als uw persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, hebt u het recht om de Dienstverleners te vragen om ze bij te werken. U hebt het recht om de beperking van ons gebruik van uw persoonsgegevens aan te vragen. Als u geen marketingcommunicatie wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link in een email die u hebt ontvangen of door contact met de respectievelijke Dienstverlener op te nemen via email of per post (zie contactgegevens van de deelnemende Dienstverleners onderaan).

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in klanten, zodat wij de diensten hierop beter kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie van Google over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Intellectuele eigendom

Wij zijn de rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze website en de aangeboden diensten. U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit deze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van deze website en van de diensten.

Informatie

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Aansprakelijkheid

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ingevolge het gebruik van de inhoud op deze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

Veranderingen

Deze voorwaarden en privacyverklaring zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze voorwaarden en privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze voorwaarden en privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u rechtstreeks contact met de Dienstverleners opnemen, zoals hieronder opgelijst.

De deelnemende ondernemingen (de “Dienstverleners”) van deze website zijn:

Aqua Service Systems BVBA
Doenaertstraat 4
8510 Marke
T +32 (0)56/24 94 94
F +32 (0)56/21 81 71
info@aqua-service.be
Ondernemingsnummer of BTW nummer: BE-0463.196.774

Aqua Sensor BVBA
Schaliënhoevedreef 20 T
2800 Mechelen
T +32 (0)800 82 999
info@aquasensor.be
Ondernemingsnummer of BTW nummer: BE-0653.724.372